Illustration & grafisk design BLaeCK, Örebro

Bra idéer växer på träd.

Tree-final

Innovationssluss Region Örebro

Illustration och trycksaksproduktion för projektet Innovationssluss Region Örebro.
Ett projekt som syftar till att hjälpa anställda inom vården att förverkliga idéer och innovationer
som uppkommer i det dagliga arbetet.